Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi çok önemli

IMECE Direktörü Şenay Dur, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede neden çok önemli olduğunu açıklıyor (VAWG). Konvansiyonun hükümetleri aile içi şiddete maruz kalan kadınlara destek ve koruma hizmetleri sağlamaya, failleri kovuşturmaya ve rehabilite etmeye ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele için diğer ülkelerle işbirliği yapmaya zorladığını söylüyor.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin gerici bir hareket olduğunu ve kadına yönelik şiddete karşı küresel mücadelede domino etkisi yaratacağını söylüyor:

“Sağlıklı ilişkiler, eğitim ve çevre yaratıyorsunuz, böylece genç nesiller bu bilgiyle büyüyor. Bu evrensel bir şeydir. Herhangi bir ülkenin aile değerleriyle çatışmıyor veya kesinlikle eşcinselliği desteklemiyor. Türkiye’nin sözleşmeden çekilerek beyan ettiği şey, kadınları korumak istemediğimizdir. ”

 

Geri dön