CCR Eğitimleri

Haringey Belediyesi ile ortaklaşa, Haringey’deki geniş bir topluluk hizmetleri yelpazesinde Topluluk Şampiyonlarını hazırlamak için Koordineli Topluluk Müdahalesi (CCR) eğitimleri verilmektedir. Verilen CCR eğitimleri, toplulukların kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığını sağlamayı, ifşa için güvenli alanlar oluşturmayı, kadına karşı şiddet ifşalarına etkili bir şekilde yanıt verecek araçları sağlamayı ve ayrıca Topluluk Şampiyonları’nı temel hizmetlere etkili yönlendirme yolları için gerekli kaynaklar ve bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Geri dön Eğitim