KADINA KARŞI ŞİDDETLE
MÜCADELE SERVİSİ

İMECE’nin Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Servisi, tek bir çatı altında tüm kadına yönelik şiddet türleriyle mücadele eder. Hizmet kullanıcılarımız tarafından deneyimlenen en yaygın şiddet türleri de buna dahildir: mali ve duygusal taciz, taciz, cinsel istismar, zararlı uygulamalar (zorla evlilik, ‘namus temelli’ şiddet ve kadın sünneti), cinsel sömürü ve fuhuş için insan ticareti.

Göçmenlik, dil, duygusal ve fiziksel sağlık engelleri yaşayan ve Birleşik Krallık kültürel normları ile adalet sistemi hakkında sınırlı bir bilgiye ve deneyime sahip olan ve kamu fonlarına başvuramayan Türk, Kürt, Kıbrıslı Türk ve diğer Türkçe konuşan kadınlar ile Siyah, Asyalı, Etnik Azınlık ve Mülteci kadınlara kadın merkezli, bütünsel, dilsel ve kültürel açıdan duyarlı destekler sunuyoruz.

Ne öneriyoruz?

Kadınlarla birlikte risk değerlendirmesi, güvenlik planlaması, pratik ve duygusal destek ve yetkilendirme, MARAC'a ve diğer kriz çalışmalarına yönlendirme konularında yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

İMECE'nin Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Servisi’nin vizyonu, tutumları değiştirerek şiddeti önlemek, şiddet meydana geldiğinde destek sağlamak, hayatta kalanlar için en iyi sonuçları elde etmek, şiddetin tekrarlanma riskini azaltmak ve faillerin adalete teslim edilmesini sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmaktır.

IDVA Servisi

İmece Kadın Merkezi'nin uzman BAME (Siyah, Asyalı ve Etnik Azınlık)  IDVA servisi, güçlü, çok kurumlu, kesişimsel ve bütünsel bir yaklaşım ile hayatta kalanlara şiddetin etkisini ve riskini azaltmak için kriz müdahale desteği ihtiyaçlarına erişebilmelerini sağlamaktadır.

Bağımsız Aile İçi Şiddetle Mücadele Savunucularımız (IDVA'lar), güvenliği artırmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için bilgi, savunuculuk ve uzman hizmetler sunuyorlar. Bu ihtiyaçlar arasında (ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) devam eden güvenlik endişeleri, duygusal destek veya barınma desteği, yasal yolla mücadele seçenekleri, polise ihbar etmek de yer alıyor.

Çocuklarla görüşme hakkı konusunda yasal destek, sosyal yardımlar, finansal tavsiye konusunda destek ve dosyadaki ihtiyaca göre gerekli olan ve diğer mümkün olan destekler sunuluyor.

IDVA hizmetimize yönlendirmeler, yerel yetkili MARAC süreçleri aracılığıyla yapılır. Şu anda, Islington ve Haringey'de tehlike altında yaşayan kadınlar için IDVA sevklerini kabul etmekteyiz.

Bir profesyonelseniz ve Islington veya Haringey'de ikamet eden risk altında yaşayan kadınlar için dile özel ve/veya BAME uzmanı IDVA desteğinden yararlanacak bir hizmet kullanıcınız olduğuna inanıyorsanız, lütfen IDVA hizmet sevk formumuzu doldurduğunuzdan ve  yerel MARAC sevk ve ilgili prosedürleri yerine getirdiğinizden emin olun. Bu projenin kapsadığı belediyeler:

  • Islington
  • Haringey
  • Hackney

Dile özgü destek aşağıdaki dillerde mevcuttur:

  • Türkce
  • Kürtçe Sorani
  • Somali dili
  • Urduca
  • Hintçe
  • Diğer dillerde de tercüman aracığıyla aynı hizmetleri sunmaktayız.