IDVA Tarafından ve IDVA İçin Hackney Uzmanı

IDVA Tarafından ve IDVA İçin Hackney Uzmanı Projemiz, 'yüksek riskli' aile içi istismara ve/veya zararlı uygulamalara maruz bırakılan Afrika ve Karayip kökenli Siyah kadınlara Hackney'de Bağımsız Aile İçi Şiddetle Mücadele Savunuculuğu hizmeti sunuyor.

Hizmetimiz, uygun durumlarda mağdurları ve çocuklarını korumaya yönelik pratik adımların yanı sıra daha uzun vadeli çözümleri, iyileşmek ve istismardan kurtulmaya yönelik adımları tanımlamak için gereken alanı da içeren bireysel güvenlik planları ve diğer kurumlarla ortaklaşa destek planları geliştirmede proaktiftir.

Destek planlarımız arasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı konusunda uzman hizmetlere erişim, sağlık hizmetlerine erişim, ağır ceza ve asliye hukuk mahkemeleri aracılığıyla mevcut çözüm yollarına erişim, Çok Kurumlu Risk Değerlendirme Konferansı’nda (MARAC) kabul edilen eylemlere yönlendirme ve bu eylemlerin uygulanması, diğer kuruluşlar aracılığıyla sunulan konaklama seçenekleri ve hizmetleri yer almaktadır. 'Tüm aile' yaklaşımımız, koruma kuruluşlarıyla ortaklaşa vakayı bütünsel olarak güvence altına almayı amaçlar.

Dile özgü destek şu dillerde mevcuttur:

  • Türkçe
  • Kürtçe Sorani
  • Somali dili
  • Urduca
  • Hintçe
  • Hizmet kapsamında olmayan herhangi bir dil ihtiyacı için Dil Hattı üzerinden erişilebilen tercümanlık hizmetleri mevcuttur.
Geri dön VAWG