Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve Gelişim

IMECE kadın merkezi farklı kurum ve kuruluşlara, vakıflara, toplum merkezlerine ve kullanıcılara çeşitli Eğitim ve Gelişim projeleri sunmaktadır. Bu projeler kadına yönelik şiddete maruz kalmış kadınların, özellikle siyah, etnik azınlık ve mülteci kadınların, yaşadığı sorunlara ve ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Bir yandan hizmet sektöründe şiddete maruz kalmış kadınlarla çalışan profesyönellere bu ihtiyaç ve sorunları anlama ve doğru hizmet sunma noktasında eğitimler verirken, İMECE aynı zamanda da başta kadınlar olmak üzere, gençlere ve yaşadıkları toplumun farklı bireylerine farkındalık workshopları düzenlemekte, yaşanılan sorunlar noktasında çeşitli eğitimler ve destek grupları sağlamaktadır.

IMECE tarafından hazırlanmış AYNA filminin gösterimi ve akabinde kadına yönelik şiddet biçimleri ve yardım mekanizmaları tartışılmaktadır. Farklı kökenlerden ve sosyal çevreden iki kadının yollarının nasıl kesiştiğini ve kendi hayatlarında yaşadıklarını anlatan film eğitim çalışmalarımızda uzun zamandır kullanılan ve yararı geribildirimlerle onaylanmış grup çalışmalarından biridir.

Kadına yönelik şiddet Farkındalık Workshopları

IMECE farklı toplum gruplarına farkındalık workshopları ile kadına yönelik şiddet sorunlarının saptanması ve bu sorunları aşma noktasında katılımcıların nereden ve nasıl destek alabileceğini tartışmakta ve paylaşmaktayız. Konularımız direkt kadına yönelik şiddet ve farklı biçimlerini kapsarken, aynı zamanda da dolaylı olarak çıkan göçmenlik, servislere erişim, sosyal yardımlar, yasal değişiklikler, çocuklar üzerindeki etkileri de işlenmektedir.

Destek Grupları

Şiddete maruz kalmış Türk, Kürt, Kıbrıslı ve diğer Türkçe konuşan kadınlara yönelik destek grupları sunmaktayız. Bu gruplar güvenli ve gizlilik ilkesine bağlı mekanlarda gerçekleşmekte ve sadece kadınlara açıktır. Gruplarımız her seans kadına yönelik şiddetle alakalı farklı bir konuyu ele almakta ve kadınlara sosyalleşmenin yanısıra deneyimlerini paylaşma ve bir birine destek olma fırsatını sunmaktadır.

Aynı zamanda IMECE 6 haftalık genel destek grupları gerçekleştirmektedir ve bu 6 haftalık programda aşağıdaki konular işlenmektedir.

 1. Sosyal Yardımlar ve Haklar
 2. Barınma Hakları ve Seçenekler
 3. Sağlıklı Beslenme
 4. Uyuşturucu ve Alkol farkındalığı
 5. Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
 6. Dilek Listesi

Özgüven Geliştirme Grupları

6 haftalık özgüven geliştirme grupları, maruz kalınan şiddetin sonucunda yaşanan travmaların etkisini azaltmak, özsaygı ve özgüveni geliştirererek kişilerin yeni bir yaşam kurmalarına destek olmayı amaçlar.

6 haftalık programımızın konuları

 • Konuş ve kendini ifade et
 • Kadına yönelik şiddet: Kendimizi şiddetten korumak için neler yapabiliriz?
 • Cesaret kırıcı düşünceler ve kalıplarla başa çıkma
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Girişkenlik becerileri: Özgüveni geliştirmek için hayır demeyi öğrenme yöntemleri
 • Benlik saygısı ve duygusal iyi oluşu arttırma

Çay Saati Destek Grupları

Çay Saati Destek Grupları IMECE’nin en köklü destek grubu olup her hafta Çarşamba günleri saat öğlen 12 ile 13.30 arası İMECE’de gerçekleşmektedir. Her hafta farklı bir konu işlenmekte, çeşitli konularda uzman konuşmacılar davet edilmektedir.